Strategische analyses

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime

Screen Shot 2013-02-26 at 4.30.27 PM

Uw doel tijdens campagnetijd is simpelweg: de grootste partij worden. Om dit doel te bereiken heeft u vaak beperkte middelen. U heeft een groep enthousiaste vrijwilligers en een bepaald budget. Om zo effectief mogelijk te handelen, bent u er dus bij gebaat om deze middelen zo gericht mogelijk in te zetten. Het heeft geen zin om al uw mensen in te zetten op een wijk waar toch alle burgers zeker niet op uw partij stemmen.

Voor u als campagneleider is het van belang te weten waar uw potentiële kiezers wonen, zodat u uw aandacht kunt richten op deze kiezers. En als u weet waar ze wonen dan is het interessant te weten waarom ze eventueel op uw partij zouden stemmen.

De Politieke Academie heeft gereedschappen ontwikkelt om simpel te zien waar uw potentiële stemmers wonen. Via high-tech analyses zijn wij in staat duidelijke interactieve kaarten te produceren van de stemverdeling per stembureau. Zo kunt u nauwkeurig zien hoe de stemverdeling is in uw gemeente per wijk. Zelfs kunnen wij nog fijnmaziger in de gebieden waar u slecht scoort de paar stemmen die wel voor u interessant zijn identificeren, ‘het verborgen potentieel.’ Aanvullend kunnen wij op wijk- of buurtniveau bepalen wie uw directe concurrent is waar u de strijd mee aan moet gaan om stemmen te werven of stemmenverlies te voorkomen.
Tevens kunnen wij u helpen door per gebied aan te geven waar potentiële kiezers wonen en wat hun specifieke thema’s en standpunten zijn die voor hun doorslaggevend kunnen zijn om op uw partij te stemmen. U kunt zo uw boodschap specifiek aanpassen op een bepaald gebied, zodat u de meeste winst daar boekt.

 • Vrijwel iedere politieke partij die serieus deelneemt aan de verkiezingen bekijkt de uitslagen van afgelopen verkiezingen. Per stembureau wordt inzichtelijk gemaakt hoe de eigen partij en de andere partijen hebben gescoord. Van de laatste verkiezingen of juist ook van verkiezingen al wat langer geleden. Vaak leidt dit tot lange lijsten waar het moeilijk mee werken is. Ook blijkt in de praktijk dat stembureau’s nogal eens van locatie wisselen. Dit maakt het voor de campagneleiding niet eenvoudig om juiste conclusies te trekken.

  Politieke Academie heeft de beschikking van alle uitslagen van verkiezingen in de afgelopen jaren. Politieke Academie vertaalt de lange lijsten van uitslagen overzichtelijk voor u naar digitale interactieve kaarten. Op deze kaarten kunt u in één oogopslag zien waar uw partij in uw gemeente goed heeft gescoord tijdens specifieke verkiezingen en waar helemaal niet. Deze kaarten vormen de basis om uw gedachten te ontwikkelen waar in uw gemeente u zich op uw kiezerspotentieel wilt richten. Overzicht is immers de sleutel naar een goede campagne-strategie.

  Onderstaande kaart is een voorbeeld. U ziet hier de grootste partijen per stembureau. U heeft in één keer overzicht waar u goed heeft gescoord en waar niet. Politieke Academie heeft voor u de koppeling gemaakt tussen het adres van het stembureau en de exacte locatie op deze digitale kaart. Indien u dit product besteld, krijgt u een koppeling naar een web-omgeving waar u zelf politieke partijen uit en aan kunt zetten om op die manier te zien welke partij waar goed scoort. Politieke Academie biedt deze kaarten als set aan voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen en de twee laatste landelijke verkiezingen.

  NRC is de eerste organisatie geweest die gebruik heeft gemaakt van de uitslagen gepresenteerd op interactieve kaarten zoals gemaakt door aan de Politieke Academie verbonden strategisch analist. U kunt op onderstaand voorbeeld met uw muis klikken om de kaarten zoals gepubliceerd bij het NRC te benaderen.

  Screen Shot 2013-02-25 at 10.38.31 PM Screen Shot 2013-02-25 at 10.36.39 PM

   

  Na de ervaringen met de publicaties voor NRC zijn er verdere verfijningen aangebracht. Dit levert voor u beter werkbare kaarten op om overzicht te krijgen hoe u de uitslagen voor uw partij over uw gemeente zijn verdeeld.

   

  Behalve interactieve kaart en op niveau van stembureaus is Politieke Academie er ook in geslaagd om op basis van statistische analyse de uitslagen te vertalen naar een fijner gebied. Dit is een rast van 500×500 meter over uw gemeente. U kunt dan nog specifieker op zoek naar uw potentieel. Dit is alleen beschikbaar voor middelgrote en grote gemeenten.

   

 • De kiezer is op drift. Het is een veelgehoorde uitspraak. Partijen die lang de grootste waren, raken hun achterban kwijt. Nieuwe partijen komen uit het niets op en scoren als nooit te voren. De kiezer lijkt de weg kwijt en hopt van de ene partij naar de andere partij.

  Voor campagneleiders die zich bezighouden met de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is dat een nachtmerrie. Maar wie nauwkeurig kijkt kan wel degelijk patronen ontdekken.

  Iedere partij vist in een vijver van potentiële kiezers. Maar, elke partij heeft een specifieke visvijver die omschrijft waar de meeste kans is op kiezers. Het is aan u om uit de vijver zoveel mogelijk stemmen te hengelen. Dit besef maakt dat u goed kunt bepalen waar u uw kiezers kunt halen.

  Kunt u met de stembus-analyse zien waar uw partij goed heeft gescoord, met de uitslagen-analyse gaat Politieke Academie voor u een stap verder. Daarin wordt niet alleen duidelijk waar uw partij goed heeft gescoord, maar ook  hoe dit zich verhoudt tot uw directe concurrent. Het bepalen van deze concurrent gebeurt op basis van statistische analyse.

  U krijgt via deze interactieve kaarten en bijbehorende schriftelijke rapportage, inzicht in welke gebieden u relatief scoort en hoe dit zich verhoudt tot uw directe concurrent. Een gebied waar u goed scoort en uw concurrent slecht, is het zaak een strategie te ontwikkelen om de concurrent op afstand te houden. In andere wijken of buurten echter, kan het zijn dat u goed scoort, maar uw concurrent ook. Dat is een typisch geval van de twee honden die vechten om het zelfde been en elkaar in balans lijken te houden. Aangepast strategisch campagnebeleid moet u een voorsprong geven. Gebieden waar u slecht scoort, maar u directe concurrent juist goed, daar valt voor u veel te winnen, terwijl gebieden waar u en uw directe concurrent slecht scoren u deze wijken of buurten eigenlijk net zo goed kunt negeren als het u te doen is om winst-maximalisatie.

 • Naast analyse van resultaten en uw positie ten opzichte van uw directe concurrent is het voor een goede campagne-strategie ook zinvol om te kijken naar de trends over de afgelopen verkiezingen. U kunt kijken naar de score in uw hele gemeente of naar de uitslagen per stembus. Interessanter echter is het om de uitslagen op buurt-niveau te bekijken waarbij meerdere stembureaus worden betrokken om meer betrouwbare resultaten te krijgen.

  U kunt dan per buurt zien of de trend voor uw partij in een buurt neerwaarts of juist opwaarts is. Veelal zal blijken dat dit van buurt tot buurt kan verschillen. Juist deze verschillen zullen u uitnodigen om na te gaan hoe het komt dat bepaalde buurten in meer of mindere mate een neerwaartse druk heeft dan andere buurten. Dit kan omdat gewerkt wordt met relatieve analyses. Bent u in staat om de oorzaken van de negatieve druk in specifieke buurten weg te nemen, dan zal dit de kans op succes met de volgende verkiezingen in positieve zin beïnvloeden.

 • De marge tussen winnen en verliezen lijkt iedere verkiezing steeds kleiner te worden. Slechts 537 stemmen in Florida bepaalden in 2000 wie de president van de Verenigde Staten werd. Maar ook in Nederland is het verschil soms slechts enkele honderden of zelfs tientallen stemmen groot.

  Uit de uitslagenanalyse die Politieke Academie voor u kan maken, komt naar voren bij welke stembureaus uw kiezers woonden bij voorgaande verkiezingen.

  Maar wat nu als een stembureau duidelijk valt richting concurrenten. Dan wil dat niet zeggen dat u daar geen stemmers heeft. Integendeel. Maar het hele gebied actief bewerken is kostbaar en niet efficiënt. Het merendeel van uw energie gaat immers naar burgers die nooit op u zullen stemmen. Politieke Academie heeft als eerste deze lastige vraag voor u opgelost.

  Politieke Academie is in staat om op postcodeniveau te analyseren waar uw kiezerspotentieel zit. Dus binnen een gebied, op basis van het stembureau, dat geheel lijkt toe te vallen aan uw concurrent kan het zomaar zijn dat een straat of buurtje voor uw partij wel degelijk interessant is.

  Tot op heden was het niet mogelijk dit verborgen potentieel zichtbaar te maken. Hoe Politieke Academie dit wel voor elkaar krijgt? Universitair promotieonderzoek, statistiek en data, veel data, in combinatie met uitslagen over de afgelopen jaren geven het antwoord.

  Als u met zo groot mogelijke impact het beperkt budget en menskracht wilt inzetten om de kans op succes te optimaliseren of als u in een situatie zit dat het verschil tussen winnen en verliezen met honderden of zelfs slechts tientallen stemmen wordt beslecht, dan is “verborgen potentieel” de analyse die u verder zal helpen. Verder, dan uw concurrent wellicht ooit zal komen.

 • Als u weet op welke gebieden in uw gemeente u moet richten om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen, dan bent u er nog niet. Iedere partij heeft zijn eigen vijver, die voor een deel gedeeld wordt met één of meerdere andere partijen. De partij die het beste erin slaagt zijn eigen vaste achterban naar de stembus te krijgen of de kiezer aan de haak te slaan die ook voor een ander had kunnen kiezen, die partij wint.

  Politieke Academie helpt u daarbij. Met uitslagen-analyses om de gebieden te bepalen waar u uw energie, tijd en geld op moet richten of met “verborgen potentieel” om ook in “vijandelijk” gebied het aanwezig potentieel voor uw partij aan te boren.

  Veel politieke partijen komen met standaard folders en een paar standpunten die aan alle inwoners worden gepresenteerd. Dit is een grove methode die ervoor zorgt dat u verre blijft van het optimaliseren van uw kans op winst en succes.

  Als u erin slaagt in de verschillende wijken, buurten of zelfs op postcode niveau de burgers aan te spreken op wat hen specifiek bezig houdt, dan zult u merken dat u significant meer stemmen aan u zult weten te binden dan uw concurrent die datzelfde niet doet.

  Om dit te bereiken is kiezersonderzoek nodig. U kunt daarvoor onderzoeksbureau’s inschakelen. Politieke Academie ondersteunt u daar graag bij. Maar dit is vaak duur. En meestal ook helemaal niet nodig.

  Politieke Academie heeft een model ontwikkeld aan de hand waarvan u kunt bepalen met welke inhoudelijke thema’s en standpunten u burgers in een specifiek deel van uw gemeente kunt overtuigen op uw partij te stemmen. Dit model is een combinatie van analyse van uw eigen harde achterban, statistische analyse van geo-data waar Politieke Academie toegang toe heeft, aangevuld met straat-interviews.

  Op basis van deze resultaten kunt u op detailniveau bepalen met welke boodschappen waar in uw gemeente uw kiezers tegemoet kunt treden zodat uw vaste kiezers gemotiveerd zijn daadwerkelijk te gaan stemmen en potentie wordt overtuigd een keuze op uw partij te maken.

 • Een standaard data-set kost € 1.500,=.

  Door recente doorbraken in onze analyse-methoden is Politieke Academie ook in staat om fracties in gemeenten vanaf 25.000 inwoners te bedienen.

  Heeft u interesse, stuur dan een e-mail naar mail@politiekeacademie.eu

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW. Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

 

 

 

Overzicht omvang gemeenten, zodat u kunt bepalen in welke prijscategorie uw gemeente valt.

<25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-200.000 200.000-500.000 500.000>
Aalburg
Alblasserdam
Alphen-Chaam
Ameland
Appingedam
Asten
Baarle-Nassau
Baarn
Bedum
Beek
Beemster
Beesel
Bellingwedde
Bergambacht
Bergeijk
Bergen NH
Bernisse
Bladel
Blaricum
Bloemendaal
Boarnsterhim
Boekel
Borne
Borsele
Boskoop
Brielle
Brummen
Bunnik
Bunschoten
Cranendonck
Cromstrijen
Cuijk
Dantumadiel
De Marne
De Wolden
Diemen
Doesburg
Dongeradeel
Drechterland
Druten
Eemnes
Eemsmond
Eersel
Eijsden-Margraten
Elburg
Enkhuizen
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Geertruidenberg
Gennep
Giessenlanden
Goirle
Graft-De Rijp
Grave
Groesbeek
Grootegast
Gulpen-Wittem
Haaksbergen
Haaren
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Hardinxveld-Giessendam
Haren
Harlingen
Hattem
Heerde
Heeze-Leende
Heiloo
het Bildt
Heumen
Hillegom
Hilvarenbeek
Kapelle
Koggenland
Kollumerland en Nieuwkruisland
Korendijk
Laarbeek
Landerd
Landsmeer
Laren
Leek
Leerdam
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Lingewaal
Lisse
Littenseradiel
Loon op Zand
Lopik
Loppersum
Losser
Maasdonk
Maasdriel
Maasgouw
Marum
Meerssen
Menameradiel
Menterwolde
Midden-Delfland
Mill en Sint Hubert
Millingen aan de Rijn
Montfoort
Mook en Middelaar
Muiden
Naarden
Neder-Betuwe
Nederlek
Nederweert
Neerijnen
Noord-Beveland
Noordwijkerhout
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Nuth
Oegstgeest
Oirschot
Oldebroek
Olst-Wijhe
Ommen
Onderbanken
Oostzaan
Opmeer
Oud-Beijerland
Ouder-Amstel
Ouderkerk
Oudewater
Pekela
Putten
Reimerswaal
Renswoude
Reusel-De Mierden
Rhenen
Rijnwaarden
Rijnwoude
Roerdalen
Rozendaal
Rucphen
Schermer
Scherpenzeel
Schiermonnikoog
Schijndel
Schinnen
Schoonhoven
Simpelveld
Sint Anthonis
Sint-Oedenrode
Sliedrecht
Slochteren
Sluis
Someren
Son en Breugel
Staphorst
Stede Broec
Steenbergen
Strijen
Ten Boer
Terschelling
Texel
Tubbergen
Ubbergen
Uitgeest
Urk
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Veere
Vianen
Vlagtwedde
Vlieland
Vlist
Voerendaal
Voorschoten
Voorst
Waalre
Waterland
Weesp
West Maas en Waal
Westerveld
Westervoort
Westvoorne
Wierden
Wijdemeren
Wijk bij Duurstede
Winsum
Woensdrecht
Wormerland
Woudenberg
Woudrichem
Zandvoort
Zederik
Zeevang
Zeewolde
Zoeterwoude
Zuidhorn
Zundert
Zwartewaterland
Aa en Hunze
Aalsmeer
Aalten
Achtkarspelen
Albrandswaard
Barendrecht
Bergen L
Berkelland
Bernheze
Best
Beuningen
Beverwijk
Binnenmaas
Bodegraven-Reeuwijk
Borger-Odoorn
Boxmeer
Boxtel
Bronckhorst
Brunssum
Buren
Bussum
Castricum
Coevorden
Culemborg
Dalfsen
De Bilt
De Ronde Venen
Delfzijl
Deurne
Dinkelland
Dongen
Drimmelen
Dronten
Duiven
Echt-Susteren
Edam-Volendam
Epe
Ermelo
Etten-Leur
Geldermalsen
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Gilze en Rijen
Goeree-Overflakkee
Goes
Gorinchem
Halderberge
Harderwijk
Heemskerk
Heemstede
Heerenveen
Hellendoorn
Hellevoetsluis
Hendrik-Ido-Ambacht
Heusden
Hof van Twente
Hollands Kroon
Hoogezand-Sappemeer
Horst aan de Maas
Houten
Huizen
Hulst
IJsselstein
Kaag en Braassem
Kerkrade
Krimpen aan den IJssel
Landgraaf
Langedijk
Leiderdorp
Leudal
Leusden
Lingewaard
Lochem
Maassluis
Medemblik
Meppel
Middelburg
Midden-Drenthe
Moerdijk
Molenwaard
Montferland
Nieuwkoop
Nijkerk
Noordenveld
Noordoostpolder
Noordwijk
Nunspeet
Oisterwijk
Oldambt
Oldenzaal
Oost Gelre
Ooststellingwerf
Opsterland
Oude IJsselstreek
Overbetuwe
Papendrecht
Peel en Maas
Raalte
Renkum
Rheden
Ridderkerk
Rijssen-Holten
Rijswijk
Schagen
Schouwen-Duiveland
Sint-Michielsgestel
Skarsterlân
Soest
Stadskanaal
Steenwijkerland
Stein
Teylingen
Tholen
Tiel
Twenterand
Tynaarlo
Tytsjerksteradiel
Uden
Uithoorn
Utrechtse Heuvelrug
Valkenswaard
Veendam
Veghel
Veldhoven
Venray
Vlissingen
Vught
Waalwijk
Waddinxveen
Wageningen
Wassenaar
Weert
Werkendam
Weststellingwerf
Wijchen
Winterswijk
Zaltbommel
Zevenaar
Zuidplas
Zutphen
Zwijndrecht
Alkmaar
Almelo
Alphen aan den Rijn
Amstelveen
Assen
Barneveld
Bergen op Zoom
Capelle aan den IJssel
Delft
Den Helder
Deventer
Doetinchem
Gouda
Hardenberg
Heerhugowaard
Heerlen
Helmond
Hengelo
Hilversum
Hoogeveen
Hoorn
Kampen
Katwijk
Lansingerland
Leeuwarden
Leidschendam-Voorburg
Lelystad
Nieuwegein
Oosterhout
Oss
Pijnacker-Nootdorp
Purmerend
Roermond
Roosendaal
Schiedam
Sittard-Geleen
Smallingerland
Spijkenisse
Stichtse Vecht
Súdwest Fryslân
Terneuzen
Veenendaal
Velsen
Vlaardingen
Woerden
Zeist
‘s-Hertogenbosch
Almere
Amersfoort
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Dordrecht
Ede
Emmen
Enschede
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Leiden
Maastricht
Nijmegen
Venlo
Westland
Zaanstad
Zoetermeer
Zwolle
Eindhoven
Tilburg
Utrecht
Amsterdam
Den Haag
Rotterdam