Demonstratie Trend Analyse Selectief

Behalve om te weten waar u goed heeft gescoord de afgelopen verkiezingen, is het ook van belang om na te gaan waar in uw gemeente u een neerwaartse of opwaartse druk heeft op de stembus-uitslag. Kortom, waar ging het beter en waar ging het minder goed de afgelopen jaren. We richten we ons hier op de pieken en dalen. Dit komt het overzicht ten goede en helpt u met meer focus de juiste gebieden te bepalen voor uw communicatiebeleid of campagne.

In het bijzonder is het interessant om te achterhalen waarom u in het ene gebied een sterke opwaartse druk heeft en elders juist een sterke neerwaartse druk. Dat kan een specifieke lokale omstandigheid zijn of een specifiek demografisch kenmerk van de kiezers aldaar.

De statistische analyses worden als een raster over uw gemeente gemaakt, waarbij per gebied de uitslag van meerdere stembureaus over meerdere verkiezingen worden betrokken en alleen die gebieden worden getoond met grote pieken of dalen, waarbij de mate van afwijking inzichtelijk wordt gemaakt. Zodat u weet waar u aan de slag moet.
 

Wilt u meer demonstratie-kaarten bekijken, kies dan hieronder de kaart van uw voorkeur.
stembureau analysepijl1Stembureau analysepijl1Trend Analyse Selectiefpijl1Trend Analysepijl1Verborgen potentieel

 

 

 

Colofon
De demonstratiekaarten zijn gebaseerd op data afkomstig van de gemeente Apeldoorn. Echter, de data is aangepast om de resultaten niet te herleiden tot specifieke politieke partijen. U kunt en mag dus geen conclusies trekken op basis van deze kaart. De analyses worden op basis van statistische berekeningen gemaakt. Daarbij bestaat afhankelijkheid van de kwaliteit van aangeleverde data. Politieke Academie werkt alleen met data die wordt aangeleverd door officiële overheidsinstanties, zoals de Kiesraad, gemeenten, het Centraal Bureau voor de Statistiek, enz. Specifieke lokale omstandigheden kunnen invloed hebben op de uiteindelijke strategie van een politieke partij om stemmen te werven. Politieke Academie levert producten en diensten die u helpen de kans op succes te vergroten.
(c) 2013 Joost Smits | Onderdeel van het promotieonderzoek aan de Universiteit Twente