Demonstratie verborgen potentieel

In deze kaart wordt een berekening gemaakt van uw mogelijk potentieel op basis van zes-cijferige postcodes-indeling. Deze kaart is vooral van belang om te identificeren waar uw verborgen potentieel zit. In gebieden waar u slecht scoort op basis van de stembusuitslagen, kan het heel goed zijn dat in dat gebied een buurtje of een aantal postcodes is waar uw partij juist heel populair kan zijn. Als u die kunt identificeren en benaderen kunt u uw verkiezingsresultaat verbeteren. Politieke Academie noemt dit het verborgen potentieel.

Nog niet eerder zijn op basis van postcodes zulke fijnmazige statistische analyses gemaakt ter ondersteuning van de bepaling van uw campagne-strategie. Het model dat wij gebruiken levert tevens een oordeel over de mate van overeenstemming met de werkelijke data en dat zeggen wij erbij in de rapportage.
Verder krijgt u in de rapportage een lijst van straatnamen met huisnummers (bijv. 1234 AB, Straatweg 1 t/m 13) van de postcodes die aandacht verdienen tijdens uw verkiezingscampagnes.Wilt u meer demonstratie-kaarten bekijken, kies dan hieronder de kaart van uw voorkeur.
stembureau analysepijl1Stembureau analysepijl1Trend Analyse Selectiefpijl1Trend Analysepijl1Verborgen potentieel

 

 

 

Colofon
De demonstratiekaarten zijn gebaseerd op data afkomstig van de gemeente Apeldoorn. Echter, de data is aangepast om de resultaten niet te herleiden tot specifieke politieke partijen. U kunt en mag dus geen conclusies trekken op basis van deze kaart. De analyses worden op basis van statistische berekeningen gemaakt. Daarbij bestaat afhankelijkheid van de kwaliteit van aangeleverde data. Politieke Academie werkt alleen met data die wordt aangeleverd door officiële overheidsinstanties, zoals de Kiesraad, gemeenten, het Centraal Bureau voor de Statistiek, enz. Specifieke lokale omstandigheden kunnen invloed hebben op de uiteindelijke strategie van een politieke partij om stemmen te werven. Politieke Academie levert producten en diensten die u helpen de kans op succes te vergroten.
(c) 2013 Joost Smits | Onderdeel van het promotieonderzoek aan de Universiteit Twente