Herindelingsverkiezingen 2018 – maak vandaag uw proef-account aanU kunt meer informatie over het E-canvasser campagne systeem van Politieke Academie hieronder vinden
 • De essentie

  Politieke Academie is in staat uw potentieel in kaart te brengen. Op die manier weet u wat uw focusgebieden moeten zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Normale analyses kunnen u op stembusniveau vertellen waar uw achterban zit. Wij als Politieke Academie kunnen u echter op het fijnmazige postcodeniveau aangeven waar uw potentiële kiezer woont. Dat kan betekenen dat u de even kant van de straat moet aandoen, maar de oneven kant links kan laten liggen. Op die manier richt u uw campagne zo effectief als mogelijk in.
 • Onderscheidend vermogen

  Gebruikelijk is dat politieke partijen analyses maken op basis van stembureau-uitslagen. Stembureaugebieden zijn grote gebieden met ongeveer 1200 kiezers. Wij maken de analyses op basis van gebieden nauwkeurig op zes-cijferige postcode, gemiddeld slechts 35 kiezers, waardoor politieke micro-targeting mogelijk wordt.

  Gebruikelijk is dat gekeken wordt naar de absolute uitslagen: hoeveel stemmen zijn behaald, hoeveel zetels zijn dat. Door patroonherkenningen op basis van big data-analyses kijken wij naar veel meer statistisch relevante gegevens, waardoor veel meer strategische informatie beschikbaar komt voor een succesvollere communicatie.

  Gebruikelijk is te werken vanuit profielen van kiezers op basis van CBS-data. Van daaruit wordt bepaald waar de achterban zit. Wij bepalen eerst waar de achterban zit en berekenen vervolgens die demografische kenmerken die een significante statistische relatie hebben tot stemgedrag. Wij stellen het Kiezers-DNA vast van uw achterban, zodat u een goed beeld krijgt van wie uw kiezers zijn.
 • Wat krijgt u?

  Identificeren waar uw achterban zit.
  o Op basis van zes-cijferig postcodeniveau de gebieden waar uw potentieel (of verborgen potentieel) te vinden is.
  o Een vingerafdruk in een patroon van 500x500 meter dat visualiseert waar uw achterban zit.
  o Of er op deze plaatsen een opwaartse of neerwaartse druk is.
  o Bepalen of u relatief goed scoort ten opzichte van uw statistische concurrent of juist niet.

  Daarnaast krijgt u een zogenaamde netgraaf waarin de statistische relaties van politieke partijen in uw gemeente zichtbaar wordt gemaakt.

  We maken DNA-profielen van het potentieel – dit zijn die demografische kenmerken die een significante statistische relatie hebben met het stemgedrag op uw partij.

  Tevens stellen wij kaarten beschikbaar waarop de stembureau-uitslagen van andere partijen goed gevisualiseerd zijn.
 • Gebruikstoepassingen

  Wij adviseren om de kaarten structureel onder handbereik te houden en te gebruiken in aanloop naar de komende verkiezingen en voor de permanente campagne tussen verkiezingen in. Hier een aantal voorbeelden van praktische functies:

  • Strategisch plannen van werkbezoeken, politieke cafés en huiskamerbijeenkomsten.
  • Strategisch delen van flyers en nieuwsbrieven in kleine oplages in specifieke buurten.
  • Enquêtes in specifieke buurten, daar politieke follow-up op geven, resultaten in deze buurten terugkoppelen.
  • Micro-targeting middels Google/Facebook ads en mini-persberichten in wijk- en buurtkranten.
  • Politiek handwerk in de raad (vragen, moties, stemgedrag) inzichtelijk maken in de relevante buurten en wijken waar het onderwerp betrekking op heeft.
  • Bij het samenstellen van kieslijsten in de toekomst kiezen voor een strategische vulling van de lijst.
  • Prioriteitsstelling en focus in het verkiezingsprogramma 2018-2022 ten behoeve van de permanente campagne om kiezers vast te houden en nieuwe kiezers te binden.
  • Bepalen van beeld en woordkeuze in het vormgeven van campagne-materiaal.
  • Bepalen waar verkiezingsborden moeten worden geplaatst.
  • Gebieden definiëren ten behoeve van canvassen en flyeren.
  • Vaststellen buurtambassadeurs en deze strategisch koppelen aan werkgebieden.
  • Leden- en vrijwilligerswerving.
 • Web-app

  Al onze diensten bieden wij aan in onze nieuwe eigen web-app. U kunt in deze app zelf toegangsbeheer vormgeven, kaarten over elkaar heen leggen, gebieden selecteren, grafieken plotten, enzovoorts. Met deze web-app is het heel eenvoudig om een goede analyses te maken waar de campagne op gefundeerd kan worden.
 • Pakketten

  Wij bieden meerdere pakketten aan:
  Basic helpt u bij het vinden van uw achterban en verborgen potentieel op een rasterniveau van 500 meter x 500 meter. Ook leert het u waar u heeft gewonnen of verloren ten opzichte van de voorgaande verkiezingen. Een goede start van de campagne.
  Premium geeft u als extra dat u weet waar uw concurrenten sterk zijn en welke politieke partijen dat zijn.
  Expert is het complete pakket en daardoor kunt u ook bepalen wie uw kiezers zijn (KiezersDNA) en vervolgens in welke postcodes zij wonen (nauwkeurig op het niveau van 35 kiezers). Tevens biedt expert de mogelijkheid lijsten uit te draaien met straatnamen en postcodes, die u aan de campagnevrijwilligers kunt geven.

 • Kosten

  Wij bepalen de prijzen op basis van de grootte van uw gemeente.


  Prijzen zijn exclusief btw. Alle diensten zijn beschikbaar tot de komende gemeenteraadsverkiezingen.
  Vanuit de fractie-verordening is het vaak mogelijk om kosten te vergoeden die samenhangen met het bevorderen van de dialoog tussen de politiek en burger. Veel politieke partijen kiezen deze manier van financieren. Uiteindelijk is ons en uw doel een duurzame relatie met uw achterban voor meerdere raadsperiodes in de toekomst.
 • Training

  Bij onze interactieve kaarten en data-analyse hoort een presentatie. Tijdens deze presentatie leggen wij u uit hoe u de kaarten en data-analyse het beste kunt inzetten. Deze vindt plaats in Amsterdam of online. Wilt u dat we langskomen, dan rekenen we daar € 150,= excl. BTW voor.

U kunt meer informatie aanvragen of informele bestelling plaatsen