Nazorg gemeenteraadsverkiezingen 2018

Voorwoord

De gemeenteraadsverkiezingen liggen achter ons. Uw partij heeft in aanloop op de verkiezingen toegang gehad tot ons e-canvasser campagne platform.

Stichting Politieke Academie heeft afgelopen weken gebruikt om alle uitslagen aan dit systeem toe te voegen. Het stelde ons in staat aanvullende analyses te maken. Al was het maar om te kijken in welke mate het e-canvasser systeem een bijdrage heeft geleverd aan het resultaat. Voor sommige partijen was de uitslag ronduit goed, anderen hebben een teleurstelling moeten verwerken.

Veel factoren bepalen de uitslag. Een analyse voor een specifieke partij in een specifieke gemeente vraagt om aanvullende informatie. Echter, als we kijken naar clusters van afdelingen van landelijke georganiseerde partijen dan zijn er al direct drie opvallende resultaten.


En hoewel er voorzichtig moet worden omgesprongen met dit soort cijfers voordat er conclusies aan worden verbonden, komen de resultaten wel overeen de effecten van onze data-analyses en kaarten die tijdens eerdere verkiezingen sinds 2012 zijn ingezet.

Diepere analyse van uw resultaat

Uiteraard heeft u niets aan dit soort gemiddelden. Het gaat u immers om het resultaat in uw gemeente voor uw partij. Indien u een uitgebreide analyse wilt van de effecten in uw gemeente zijn wij graag bereid deze analyse voor u te maken.

Verkiezingen in 2022

Over vier jaar zijn er weer verkiezingen. Veel partijen schaffen de data-analyses en kaarten een paar maanden voor de verkiezingen aan. Echter, een groter effect is te bereiken door het systeem vier jaar lang onderdeel te maken van het dagelijks fractiewerk.

De agenda van het college dicteert vaak waar u uw aandacht aan geeft. Maar waarom niet, zoals enkele partijen succesvol hebben gedaan, de hotspots en verborgen potentieel gebieden middels peilingen in paarse gebieden, moties en vragen aandacht geven. De voorbeelden en taalgebruik in nieuwsberichten via het kiezers-DNA aanpassen op het onderwerp en dat deel van uw doelgroep dat zich daarmee verbonden voelt. Uw spreektijd strategisch plannen, net als uw werkbezoeken, acties in het kader van permanente campagne en tussentijdse ledenwerfacties. Maar ook uw statische concurrenten gebieds-afhankelijk in uw gemeente op afstand zetten.

Ons advies aan u

Wij adviseren uw partij dan ook om de update GR18 toe te laten voegen aan de reeds bestaande analyses. Om dit advies kracht bij te zetten, geven wij 40 procent korting tot 1 juli 2018. Het kostenoverzicht ziet er dan als volgt uit:Indien u een uitgebreide analyse inclusief rapportage wilt over de laatste verkiezingen waarin de uitslag in detail wordt geanalyseerd om verlies en winst te verklaren, dan kunt u aanvullend een uitkomsten analyse bij ons bestellen. Een telefonisch interview met de campagneleider is onderdeel van deze analyse.

In de meeste gevallen kunnen deze kosten uit het fractiebudget voldaan worden.