Vacatures

Multimedia stage voor video-blogs

Stichting Politieke Academie heeft een werk-stage beschikbaar voor een multimedia student die zijn of haar talenten verder wil ontwikkelen of een relevant portfolio wil uitbouwen. Tijdens de stage komen video, grafische vormgeving en animatie (geen avatars) samen.

Politieke Academie maakt strategische data-analyses voor politieke partijen in Nederland. Om de kennis die politieke academie heeft verder te verspreiden, willen wij een serie inhoudelijke video-blogs maken. In deze blogs worden video-opnamen afgewisseld met animaties van grafieken en verschillende type landkaarten. Doel daarbij is dat de soms complexe inhoud op zeer begrijpelijke wijze aantrekkelijk over het voetlicht wordt gebracht.

Politieke Academie beschikt over faciliteiten om goede video-blogs op te nemen. Daarnaast hebben wij de kennis en scenario’s, maar ben jij in staat er mooie inhoudelijke blogs van te maken? De video-blogs zijn vooral bedoeld voor politici, bestuurders en politieke junkies.

Hoewel Politieke Academie een non-profit stichting is, is er beperkt budget beschikbaar.

Wij gaand uit van ongeveer 16 uur per week gedurende 4 tot 6 maanden. Maar meer uren in de week is zeer goed mogelijk. Dan komt er ook wat webdesign bij kijken en mogelijk het bouwen van interactieve modules in een online leeromgeving.

Heb je interesse om tijdelijk ons team te versterken, laat het ons weten op mail@politiekeacademie.eu t.a.v. Frank van Dalen. Op www.politiekeacademie.eu/media kun je Politieke Academie in de media terugvinden zodat je goed beeld krijgt wie wij zijn en wat wij doen.

Stageplaatsen voor studenten en werkzoekenden

Stichting Politieke Academie is een non-profit stichting die zich inzet op het versterken van parlementaire democratieën. De stichting doet onderzoek en publiceert.

Politieke Academie wil ook een laboratorium zijn voor ambitieuze studenten en pas afgestudeerde werkzoekenden die hun toekomst zien in werkgebieden die raken aan de politiek of zich bevinden op het snijvlak van politiek en maatschappij. Voor diverse studierichtingen, bij voorkeur HBO- en WO-niveau, heeft Politieke Academie door het jaar heen stageplaatsen beschikbaar. Kijk voor actuele stagemogelijkheden hieronder.

 • Audio- Visuele producties

  Volg je een opleiding waar audio- visuele technieken centraal staan en heb je ervaring met webdesign dan heeft de Politieke Academie wellicht een stageplek voor je. Voor Politieke Academie zul je audio- visuele producties maken. Dit kunnen webinars zijn, maar ook reportages en interviews samen met de journalistieke afdeling. Ook worden opnamen gemaakt van politieke bijeenkomsten, volgens een vast format, om vervolgens via Politieke Academie beschikbaar te stellen aan de doelgroep. Van specifieke politieke bijeenkomsten worden via het concept van second screen ook mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomst betrokken.

  Naast het verzorgen van opnamen zelf, wordt dus ook verwacht dat je in staat bent ruw materiaal te verwerken tot presenteerbaar materiaal of live-streaming ter plaatse vorm te geven. Een combinatie van geluid- en beeldtechniek spreekt dus tot de aanbeveling. Net zozeer als gevoel voor decor-inrichting en presentatie.
 • Stage voor multi-discplinaire student multi-media communicatie en design

  Stichting Politieke Academie biedt een stageplek aan voor een ambitieuze student communicatie en multi-media design die het beste uit zichzelf wil halen en een showcase wil bouwen om na zijn of haar studie een voorsprong te hebben op de peergroup in het verwerven van een baan.

  Achtergrond
  Binnen de context van stichting Politieke Academie zijn de afgelopen jaren nieuwe producten ontwikkeld. Deze innovatieve producten, die ook vol in de media zijn geweest, geven nieuwe richting aan de Academie. Eerder dit jaar is voor het eerst het tijdschrift "De volksvertegenwoordiger" verschenen en verschijnen begin oktober de eerste twee boeken die in eigen beheer worden uitgegeven. Deze ontwikkelingen zorgen er echter voor dat de communicatiestrategie en tools van de Politieke Academie niet meer voldoen. Over de hele linie zal herijking moeten plaats vinden. Voor deze uitdagende opdracht is ruimte voor een ambitieuze en multi-disciplinaire stagiaire.

  De uitdaging
  Bekijk onze website. Je snapt wat we bedoelen. Stichting Politieke Academie is toe aan een nieuwe structuur en design van niet alleen haar website, maar ook haar social media kanalen. De navigatie moet intuïtief worden gemaakt. Teksten makkelijker en beter leesbaar, maar waar mogelijk ook in beelden of interactiviteit worden omgezet. Omdat actualiteiten in de nabije toekomst een belangrijke rol gaan spelen, zal zichtbaarheid op mobiele apparaten van groot belang zijn. Zowel om het nieuws te lezen, maar ook om kleine onderzoeken uit te voeren die op hun buurt weer nieuws moeten genereren en waarvan resultaten eveneens op eenvoudige wijze in grafisch beeld (zoals google fusion maps) moeten worden gepresenteerd. De integratie van het magazine, dat ook digitaal beschikbaar is, webinars en nieuwsbrieven moeten opnieuw bekeken worden. De strategische data-analyses die Politieke Academie maakt, worden vaak gepresenteerd in google-fusion maps. Daarnaast wordt data-representatie vorm gegeven in tabellen, records en grafieken. Deze zijn deels publiek en deels besloten toegankelijk. Door het toenemend volume en vanuit de behoefte "besloten" onderzoek uit te voeren waar slechts die mensen toegang krijgen die daartoe worden uitgenodigd en in de database hun eigen gegevens up-to-date maken, zal een deel van de presentatie uit databases moeten worden gegeneerd. Deze moeten via een CMS kunnen worden onderhouden.
  Bij dit alles staan de gebruikerswensen, de politici en bestuurders in dit land, centraal alsmede de functionele doelstellingen van de Academie. De functionarissen die onze doelgroep vormen worden overspoeld met informatie. En bij deze mensen wil stichting Politieke Academie haar relevantie over het voetlicht brengen. Om die reden zal wat ontwikkeld en gebouwd wordt, ook moeten worden getoetst. Meten is weten.
  Een onderdeel van de omgeving van Politieke Academie is een online leeromgeving voor politici. De structuur bestaat net als de CMS-omgeving. Maar een deel van de inhoudelijke content die beschikbaar is, moet worden omgebouwd zodat ze geschikt is voor de interactieve leeromgeving. Dat varieert van het implementeren van toetsen in de online omgeving, aanmaken van interactieve info-graphics en het in scenario's plaatsen van de interactieve trainingsvideo's.

  Wat vragen wij?
  - Je kunt analytisch denken en structuur aanbrengen in complexe zaken
  - Je bent taalgevoelig en in staat om teksten om te zetten in prettig leesbare webteksten
  - Je bent in staat om multi-mediaal te denken en de verschillende platforms in samenhang te laten functioneren
  - Je bent in staat het intuïtieve gevoel van mensen in de digitale wereld tot uiting te laten komen
  - Je bent in staat om vormgeving, eenvoudige infographics en interactiviteit te ontwerpen en implementeren
  - Je kan werken met uiteenlopende CMS-systemen of deze je eenvoudig eigen maken; kennis van HTML5 en MySQL spreekt tot de aanbeveling
  - Enthousiasme, doorzetting en het gevoel de beste te willen zijn waarbij je uitdagingen niet uit de weg gaat

  Wat bieden wij je?
  - Een team van young professionals en seniors die op het vlak van communicatie en strategie hun mannetje staan en graag bereid zijn hun kennis en ervaring met jou te delen.
  - Een omgeving waar met de nieuwste technieken en inzichten wordt gewerkt op het vlak van politieke communicatie en strategievorming, waaronder data-analyses en reputatie-management via social mediatools
  - Een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid om je talenten maximaal in te zetten en verder te ontwikkelen in een beschermende omgeving
  - Intensieve begeleiding op alle kernvlakken die relevant zijn voor deze stage-opdracht, waaronder de informatica-aspecten, vormgeving en communicatie-uiting.
  - Een passende stagevergoeding

  Wat te doen als je interesse hebt?
  Stuur dan een CV, je lijst met vakken en cijfers en een korte motivatiebrief, waarin je aandacht besteedt aan de belangrijkste elementen die samenhangen met de stageplaats, aan mail@politiekeacademie.eu ter attentie van Frank van Dalen.
 • Stage voor student journalistiek of communicatie

  Volg je een opleiding journalistiek of communicatie en heb je interesse in politieke- en maatschappelijke onderwerpen, dan is de Politieke Academie wellicht voor jou een plek om stage te lopen.

  Politieke Academie en nieuws
  Stichting Politieke Academie zal op korte termijn beginnen met het frequent uitsturen van nieuwsbrieven aan politici en bestuurders in Nederland. In deze nieuwsbrieven moet zelf ontwikkeld nieuws staan die relevant zijn voor genoemde doelgroep. Daarnaast zal een vervolg worden gegeven aan het eerder dit jaar uitgegeven tijdschrift "de Volksvertegenwoordiger". Politieke Academie voert regelmatig onderzoeken uit en maakt analyses waar nieuwsberichten van worden gemaakt. Deze nieuwsberichten worden niet alleen op de website gepubliceerd, maar leiden ook nieuwsberichten in de media. Dit is nadrukkelijk een doel. De social media platforms van de academie leiden een sluimerend bestaan. Om een grotere groep volgers te bouwen zal op dagelijks basis relevant nieuws via deze platforms moeten worden gedeeld. Tot slot verschijnen in oktober de eerste boeken van de Politieke Academie.

  De stage
  De stage bestaat uit een aantal concrete taken:
  - Ontwikkelen en inhoud geven aan een social media strategie, waaronder het dagelijks posten van voor politici en bestuurders relevante nieuwsfeiten
  - Schrijven en vormgeven van een nieuwsbrief die eens in de drie weken wordt verzonden aan politici en bestuurders in Nederland
  - Opzetten en uitvoeren van enquêtes onder relevante doelgroepen en het verwerken van de uitkomsten daarvan in (achtergrond)artikelen en nieuwsberichten
  - Interviewen van mensen en literatuurstudie met als doel case-studies vorm te geven over specifieke onderwerpen en daar publicaties over te schrijven
  - Ondersteunen - eventueel coördineren - van het samenstellen, vormgeven en distribueren van het magazine "De Volksvertegenwoordiger"
  - Ondersteunen van de acties die volgen op het in eigen beheer uitgeven van twee politieke boeken, waaronder coördinatie van eventuele mediaverzoeken, aanjagen distributie, afhandeling informatieverzoeken, e.d.

  Wat vragen we van jou?
  - Je studeert journalistiek of communicatie - Je hebt een niet te stille honger naar het onbekende, je wilt dat onderzoeken en bekend maken aan het grote publiek
  - Je hanteert een vlotte pen, weet uit complexe zaken de essentie te halen en deze helder over het voetlicht te brengen
  - Je hebt een gevoel op welke wijze communicatie strategisch kan worden ingezet om doelen te bereiken
  - Je hebt affiniteit met politiek en openbaar bestuur
  - Je bent bekend met CMS-systemen, je hebt basiskennis van HTML5 en een goed gevoel voor presentatie en opmaak

  Wat bieden wij?
  - Een dynamisch team van young professionals and seniors die bedreven zijn niet alleen in communicatie, maar vooral in het bereiken van strategische doelen door de inzet van communicatie
  - Een omgeving waar alles wat gedaan wordt ten dienste staat van concrete maatschappelijke doelen met een hoge media-waarde
  - Een omgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en inbreng, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen
  - Dagelijkse begeleiding door professionals op het vlak van communicatie, media en journalistiek
  - Concrete uiteenlopende eindproducten om toe te voegen aan je portfolio
  - Een passende stagevergoeding.

  Heb je interesse?
  Stuur een uitgebreide CV, vakken- en cijferlijst alsmede korte motivatiebrief waarin je ingaat op deze stageplek en de wijze waarop je interesse in maatschappij en politiek tot uiting komt aan mail@politiekeacademie.eu ter attentie van Tijn Elferink.
 • (Werk)stage voor studenten informatica

  Ben je op zoek naar een uitdagende (werk)stage en heb je een informatica-achtergrond (niveau HBO/WO) dan heeft de Politieke Academie voor jou wellicht plek.

  Stichting Politieke Academie
  De stichting zet zich in op het versterken van de parlementaire democratie. Ze heeft geen winstoogmerk en er is geen aandeelhouderswaarde-creatie. De stichting voert strategische data-analyses uit waarbij politieke partijen en overheden worden geholpen hun kiezerspotentieel te bepalen. Ook wordt ingezet op permanente impactvolle burgercommunicatie. Daarbij worden gebruik makende van Big Data en verkiezingsuitslagen analyses gemaakt waarbij de vragen waar zit de kiezer, wie is de kiezer en wat wil de kiezer worden beantwoord. Ook worden de statistische concurrenten van politieke partijen bepaald. Daarbij worden innovatieve door de academie ontwikkelde instrumenten ingezet. De academie is in staat om op het niveau van postcodes het waarschijnlijke stemgedrag van burgers te bepalen. Sinds maart 2014 worden de analyses en bijbehorende interactieve kaarten door politieke partijen en overheden actief ingezet. Stichting Politieke Academie wil nu de volgende stap maken en zoekt een aantal zeer ambitieuze en getalenteerde studenten om met haar die ambitie inhoud en vorm te geven.

  Het project
  Op dit moment worden de analyses binnen zelf ontwikkelde software uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van databestanden die door de academie zelf worden opgebouwd. Door de groei van deze bestanden is er dringende behoefte om alles in MySQL-databases om te zetten en beheersbaar te maken. Daarnaast dienen koppelingen te worden gemaakt met de Big Data bestanden waar de academie gebruik van maakt.
  Voor de interactieve kaarten wordt gebruikt gemaakt van google-fusion kaarten. Dit is op termijn niet duurzaam. Daarom moet hier een alternatief voor worden ontwikkeld, gebruik makende van formats die in de praktijk reeds hun succes hebben bewezen. Omdat op dit moment alles vooral via desktop-systemen benaderbaar is, zal ook een vertaalslag worden gemaakt naar mobiele devices.

  Wat moet er gedaan worden?
  Als onderdeel voor de innovatieve wijze waarop Politieke Academie politieke partijen en overheden helpt bij het vorm geven van verkiezingscampagnes en permanent burgercontact moeten de volgende drie projecten vorm worden gegeven:
  1. verfijnen van de reeds bestaande data-modellen en omzetten in MySQL
  2. realiseren van een CMS om de data efficiënt te beheren en dashboard voor gebruikers
  3. creatie van mobiele apps waar o.b.v. geo-data zowel presentatie als tracking plaats vindt

  Speciale aandacht is er daarbij voor hoog-volume data-verkeer, meertaligheid, hoge mate van beveiliging van de data, gebruikersgemak en aantrekkelijk design. Ontwerp gaat vooraf aan implementatie.

  Wat zoeken wij?
  Voor dit project is plek voor drie studenten met ieder een eigen focus om in een multidisciplinair team bovenstaande te realiseren. Daarbij staat excellentie voorop. Je bent bereid grenzen te verleggen en je te verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen om bovenstaande met state-of-the-art mogelijk te maken. Je werkt nauwgezet en bent in staat wat je doet goed te documenteren. De opdracht kan worden vorm gegeven middels een stage of als werkervaringsplek.

  Wat bieden wij?
  Naast een uitdagende opdracht in een inspirerende omgeving, bestaat de mogelijkheid voor een vergoeding. De duur kan in samenspraak worden vastgesteld, alsmede het aantal dagen in de week (minimaal 2,5). Je komt te werken in een team van jonge specialisten die samen een multidisciplinair team vormen en met wie je samen, binnen ieders eigen verantwoordelijkheden, de opdracht tot een goed einde brengt. De begeleiding krijgt dagelijks vorm door Frank van Dalen (‘69, technische informatica, Technische Universiteit Eindhoven) en daarnaast door Joost Smits (’65, bestuurskunde, Universiteit Twente Enschede; promoverend op geografie voor verkiezingsuitslagen inclusief de strategische analyses en software development) en Robert Kuunders (’69, fysische geografie & kartografie, Universiteit van Utrecht en geodesie Technische Universiteit Delft). Het kantoor van Politieke Academie is gevestigd in Amsterdam.

  Heb je interesse?
  Stuur een uitgebreide CV, vakken- en cijferlijst alsmede korte motivatiebrief waarin je ingaat op deze stageplek aan mail@politiekeacademie.eu ter attentie van Frank van Dalen.

Studenten die stage lopen bij de Politieke Academie werken in multi-disciplinaire teams. Je wordt dus niet alleen beoordeeld op je eigen productie, maar ook die van het hele team waarbinnen je samenwerkt.

Om succesvol te zijn binnen Politieke Academie is het belangrijk dat je initiatiefrijk bent, zelfstandig kunt werken en een open houding en gezonde nieuwsgierigheid hebt naar al wat nieuw is. Ook moet je mondeling en schriftelijk goed communiceren. Je hebt een representatief voorkomen. Je bent niet bang om hard te werken en soms extra inzet te leveren als de opdracht of de actualiteit daar om vraagt.

Het kantoor van Politieke Academie is in Amsterdam.

Heb je interesse stuur dan een uitgebreide CV, een motivatiebrief met daarin de periode waarin je stage moet plaats vinden, wat je voor jezelf uit de stage zo willen halen en wat je Politieke Academie zou willen bieden. Voeg werk wat je tot op heden hebt gemaakt en waar je trots op bent uit je portfolio toe. Je kunt je sollicitatie mailen naar mail@politiekeacademie.eu.