Verborgen potentie: SP Delfshaven (Rotterdam)

In deze kaart wordt een berekening gemaakt van het mogelijke potentieel van de SP in Delfshaven (Rotterdam) op basis van zes-cijferige postcodes-indeling uit de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 aangevuld met een uitgebreide set geo-data. Deze kaart is vooral van belang om te identificeren waar het verborgen potentieel zit. In gebieden waar SP slecht scoort op basis van de stembusuitslagen, kan het heel goed zijn dat in dat gebied een buurtje of een aantal postcodes is waar de partij juist heel populair kan zijn. Door die te identificeren en benaderen kun het verkiezingsresultaat verbeteren. En de al jaren teruglopende opkomst worden verbeterd. Politieke Academie noemt dit het verborgen potentieel.

Een toelichtend filmpje staat hier. Een artikel over opkomst staat hier.

Nog niet eerder zijn op basis van postcodes zulke fijnmazige statistische analyses gemaakt ter ondersteuning van de bepaling van uw campagne-strategie. Het model dat wij gebruiken levert tevens een oordeel over de mate van overeenstemming met de werkelijke data. Voor SP in Rotterdam, waar Delfshaven onderdeel van is, is dat 61% (R-kwadraat). Dat is ruim voldoende. Ook een andere test, of het patroon op toeval zou berusten (F-waarde), duidt op meer dan voldoende betrouwbaarheid.

Stichting Politieke Academie kan meer kaarten leveren, zoals trend-analyse, buurt analyse en uitslagen analyse. En lijsten genereren van straatnamen met huisnummers (bijv. 1234 AB, Straatweg 1 t/m 13) van de postcodes die aandacht verdienen tijdens verkiezingscampagnes. Zie de demo’s hier.

SP Delfshaven (Rotterdam)

 

Verborgen potentie voor de andere partijen in Delfshaven.

Voor Delfshaven in Rotterdam zijn voor vier partijen de analyses van hun verborgen potentieel gemaakt. Hierboven zag u de resultaten van de SP. Hieronder kunt u een keuze maken uit de andere drie partijen.
leefbaar_rotterdam_logo pvda_rood-blauw sp_logo vvd-logo-926913776B-seeklogo.com

 

 

 

 

 

Colofon
Deze voorbeeldkaarten zijn gebaseerd op data afkomstig van de gemeente Rotterdam. De analyses worden op basis van statistische berekeningen gemaakt. Daarbij bestaat afhankelijkheid van de kwaliteit van aangeleverde data. Politieke Academie werkt alleen met data die wordt aangeleverd door officiële overheidsinstanties, zoals de Kiesraad, gemeenten, het Centraal Bureau voor de Statistiek, enz. Specifieke lokale omstandigheden kunnen invloed hebben op de uiteindelijke strategie van een politieke partij om stemmen te werven. Politieke Academie levert producten en diensten die u helpen de kans op succes te vergroten.
(c) 2013 Joost Smits | Onderdeel van het promotieonderzoek aan de Universiteit Twente