Verkiezingsresultaten in databestanden beschikbaar

Politieke partijen, overheden, wetenschap en bestuursorganen maken gebruik van databestanden met uitslagen van verkiezingen. Deze databestanden zijn op verschillende plekken, waaronder publieke overheidswebsites, te vinden. Echter tot op heden is geen enkel vrij beschikbaar bestand foutloos en compleet.

De problemen die voorkomen:
* Uitslagen van gemeenten ontbreken
* Opgenomen zijn voorlopige in plaats van correcte definitieve uitslagen
* Er zitten domweg fouten in de bestanden
* Onbekend is waar stembureaus liggen

Stichting Politieke Academie heeft in eigen beheer een zeer omvangrijke database gebouwd met alle uitslagen van afgelopen verkiezingen. Daarbij is eindeloos gewerkt om de bestanden compleet en foutloos te krijgen.

Minister Plasterk bevestigde in 2017 in de Tweede Kamer dat Politieke Academie betere databases heeft met verkiezingsuitslagen dan de overheid. En hoewel de Tweede Kamer heeft uitgesproken dat een onwenselijke situatie te vinden, geldt ook voor afgelopen gemeenteraadsverkiezingen dat de gepubliceerde bestanden bovengenoemde omissies bevatten.

Voor de data-analyses van stichting Politieke Academie is het cruciaal dat de bestanden met verkiezingsuitslagen foutloos en compleet zijn. Verkeerde input geeft tenslotte ook een verkeerde conclusie. Dat geldt net zo voor alle anderen die met verkiezingsresultaten werken.

Stichting Politieke Academie beschikt over de volgende bestanden:

Verkiezingen Volledig Per kandidaat Per partij Per stembureau Geocoded
TK10 100%

×

TK12 100%

TK17 100%

×

GR10 90%

×

GR14 100%

×

GR18 100%

PS11 90%

×

PS15 100%

×

WS15 100%

×

Her GR12-Gr17 100%

×

EP14 100%

NR16 100%

Nee, Blanco, ongeldig, opgeroepen

NR18 100%

Nee, Blanco, ongeldig, opgeroepen


TK=Tweede Kamer, GR=Gemeenteraad, PS=Provinciale Staten, WS=Waterschappen, Her=Herindelingsverkiezingen, EP=Europees Parlement, NR=Nationaal Referendum

Geocoded

Naast de uitslagen per stembureau, is voor veel analyses het essentieel te weten waar de stembureaus liggen. Van alle verkiezingen heeft Politieke Academie de exacte locatiebepaling vastgesteld. Omdat stembureaulocaties niet statisch zijn, worden deze iedere verkiezing opnieuw bepaald. Dit komt de nauwkeurigheid van analyses ten goede en trendanalyses zijn beter te maken.

Stembureaugebieden

Behalve dat de exacte locatie van stembureaus bekend is, heeft Politieke Academie ook van ieder stembureau het stembureaugebied berekend. Deze zijn gekoppeld aan postcodetabellen.

Herindelingen

Naast dat uitslagen van herindelingen beschikbaar zijn, beschikt Politieke Academie over herindelingstabellen, om trendanalyses te kunnen maken en het effect van herindelingen in deze analyses mee te nemen.

Historische verkiezingsdata

Van alle gemeenteraadsverkiezingen sinds 1982 zijn per gemeente en per partij de uitslagen (zowel stem- als zetelaantallen) beschikbaar. Daarbij zijn, in tegenstelling tot publiek beschikbare bestanden, lokale partijen afzonderlijke uitgesplitst en niet onder één algemene term “lokale partij” gevat.

Van Tweede Kamerverkiezingen zijn de uitslagen beschikbaar per gemeente, per partij met stemmenaantallen. Van enkele gemeenten (waaronder Rotterdam, Eindhoven en Den Haag) zijn de uitslagen tot 2002 ook geocoded beschikbaar.

E-canvasser webportaal

Naast tabellen zijn de verkiezingsdata ook via het webportaal portal.e-canvasser.com te ontsluiten. Via het webportaal zijn tabellen en grafieken met opeenvolgende resultaten van verkiezingen opgenomen. Ook is visueel zichtbaar waar de stembureaus liggen en wat de stembureaugebieden zijn. Via filters kan geschakeld worden tussen politieke partijen en detailinformatie worden opgevraagd.

Regressies en netgrafen

Op basis van de beschikbare data-tabellen is Politieke Academie in staat om regressiegrafieken te maken, waaruit de stabiliteit van een partij op stembureauniveau is af te lezen. In 2015 voorzag Politieke Academie het dramatische verlies van de PvdA in 2017 om die reden al. Via netgrafen is het politieke landschap nauwkeurig in kaart te brengen.

Opkomstcijfers

Naast uitslagen is Politieke Academie ook in staat om opkomstcijfers te betrekken in haar analyses.

Databestanden ook voor u beschikbaar

Stichting Politieke Academie is bereid om tegen een kostenvergoeding databestanden met derden te delen. Daartoe wordt een overeenkomst gesloten waarin de beperkingen op het gebruik van de databestanden wordt vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van Dalen, via mail@politiekeacademie.eu.
Geeft u aan naar welke bestanden uw aandacht uitgaan, op welke bestuurlijk geografische gebied dit betrekking heeft (gemeenten, provincie, e.d.), namens welke organisatie u de interesse toont en indien het geen politieke partij of bestuursorgaan betreft, waarvoor u de data wilt gebruiken.